menu

0304-66 19 17, JOUR 0709-66 19 17

info@bohusassuransen.se

Nyheter

Bolagsstämma

posted in Nyheter by

Delägare i Bohusassuransen Försäkringsbolag Ömsesidigt kallas till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 7 maj 2019 kl. 18:00 i bolagets samlingslokal, Svanvik 510, Hjälteby. Utöver sedvanliga ärenden enligt bolagsordningen kommer styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen att behandlas. Föreslagen ändring innebär att nuvarande åldersgräns i § 6 tas bort. Anmäl ditt deltagande senast den 3 maj på tel. 0304-661917 eller via info@bohusassuransen.se. Välkommen!

09 apr, 19