menu

0304-66 19 17, JOUR 0709-66 19 17

info@bohusassuransen.se

Båtförsäkring

Försäkra din båt

Försäkringen ersätter skador på din båt och sådan utrustning som tillhör båten samt personliga tillhörigheter i båten. Den ersätter också när personer skadats vid olycksfall som uppkommit vid aktivitet med eller vid användande av den försäkrade fritidsbåten.

Vår båtförsäkring finns i tre olika nivåer: MAX, BAS och Ansvarsförsäkring.

I tabellen nedan får du en bra översikt över vad som ingår i respektive nivå.

Om du har båtförsäkring MAX och är i behov av assistanshjälp kontaktar du Bohusassuransen assistans 0200-11 99 60.

Från 1 januari 2024 är tiden för maskinskada förlängd från 10 till 15 år.

 

Välj båtförsäkring efter dina behov

Innehåll MAX BAS ANSVAR
Ansvar
Om du blir skadeståndsskyldig för skada på annan person eller egendom.
Ja Ja Ja
Sjöskada
Vid grundstötning, kollision, masthaveri eller om båten sjunker samt vid annan plötslig och oförutsedd utifrån kommande händelse.
Ja Ja
Uppläggnings- och transportskada
Om båten skadas när den befinner sig på land, vid sjösättning, upptagning och transport.
Ja Ja
Brandskada
Om båten skadas genom brand, blixtnedslag och explosion.
Ja Ja
Stöld- och skadegörelse
Om båten utsätts för stöld, stöldförsök eller skadegörelse.
Ja Ja
Rättsskydd
För advokat- och rättegångskostnader vid tvister som kan uppstå vid till exempel köp och försäljning av båten.
Ja Ja
Båtolycksfall
För personer som skadas vid olycksfall som uppkommit vid aktivitet med eller vid användande av den försäkrade fritidsbåten.
Ja Ja
Maskinskada
Vid plötslig och oförutsedd skada på motor och maskinell utrustning som är högst 15 år gamla.
Ja
Allrisk
Vid plötslig och oförutsedd skada på båttillbehör som är högst tio år gamla. Gäller också för sanering av tank vid feltankning samt borttappade eller skadade nycklar.
Ja
Assistans
Om du behöver bogsering eller transport av bränsle eller reservdelar. Den gäller också för skäliga kostnader för hemresa eller logi om båten blivit obrukbar.
Ja
Avbrottsersättning
Om du råkar ut för en ersättningsbar skada som gör båten obrukbar under perioden 1 maj – 30 september kan du få avbrottsersättning med 250 kronor per dag i upp till 30 dagar.
Ja

Tilläggsförsäkringar

Uthyrning

Hyr du ut eller lånar ut din båt mot ersättning, behöver du teckna en tilläggsförsäkring.

Utökat giltighetsområde

Ordinarie försäkring gäller i Sverige, Danmark, Norge, Finland och i dessa länders territorialvatten, Östersjön med angränsande hav och vikar, Kielkanalen, Kattegatt, Skagerack och Nordsjön öster om linjen Lindesnes – Helgoland – Cuxhaven.
Planerar du att gå utanför ordinarie giltighetsområde, kontakta oss i god tid innan för att få besked om vilka regler som då gäller.

Förköpsinformation Produktfaktablad Villkor

Offertförfrågan

Fyll i din offertförfrågan här

  FÖRSÄKRINGSTAGARE
  Alla fälten är obligatoriska.

  Båtägare

  Adress

  Postadress

  Telefon

  Din epost

  UPPGIFTER OM BÅTEN:
  MotorbåtSegelbåtÖppen båt med utombordareDrevbåt

  Båtmodell

  Tillverkningsår

  Byggnadsmaterial

  Hemmahamn

  UPPGIFTER OM MOTOR

  Fabrikat

  Effekt

  Årsmodell

  Fart

  ÖVRIGA UPPGIFTER

  Försäkringsvärde

  Självrisk
  2.5005.00010.00020.000

  Försäkringsnivå
  AnsvarBasMax

  Tid i sjön
  I sjön 1 April – 1 NovemberHela året

  Övrigt

  Teckna försäkring

  Fyll i din försäkringsansökan här

   FÖRSÄKRINGSTAGARE
   * Fälten är obligatoriska.

   Båtägare *

   Personnummer *

   Adress *

   Postadress *

   Telefon *

   Din epost

   UPPGIFTER OM BÅTEN *
   MotorbåtSegelbåtÖppen båt med utombordareDrevbåt

   Båtmodell *

   Tillverkningsår *

   Tillv.nr

   Namn (på båten)

   Reg.nr

   Byggnadsmaterial *

   Hemmahamn *

   UPPGIFTER OM MOTOR

   Fabrikat *

   Typ *

   Tillv. år *

   Tillv.nr

   Effekt *

   Drev

   Typ av drev

   Årsmodell

   Tillv.nr

   Sköldnr

   Fart *

   ÖVRIGA UPPGIFTER

   Försäkringsvärde *

   Gäller f.o.m *

   Självrisk *
   2.5005.00010.00020.000

   Försäkringsnivå
   AnsvarBasMax

   Tid i sjön *
   I sjön 1 April – 1 NovemberHela året

   ÖVRIGT
   Har du en dinge eller utombordare vänligen ange det här.