menu

0304-66 19 17, JOUR 0709-66 19 17

info@bohusassuransen.se

Inför resa

Om reseförsäkringen

Om du har en hemförsäkring hos oss ingår automatiskt ett reseskydd för dig och din familj i 45 dagar. Det finns också möjlighet att förlänga tiden, kontakta oss om du behöver det. Om du har egna barn under 18 år, som följer med på resan men inte bor i samma bostad som du, gäller reseskyddet för dem också. Det är viktigt att du har resekortet med dig när du ska ut och resa. Där hittar du all viktig information om din försäkring och viktiga telefonnummer om olyckan skulle vara framme. Kontakta oss eller logga in på Mina sidor för att hämta ditt resekort.

Det här täcker ditt reseskydd

 • Kostnader till följd av akut sjukdom eller olycksfall
 • Avbruten resa och hemtransport på grund av akut sjukdom eller olycksfall
 • Stöld av bagage
 • Skador på incheckat bagage

I tilläggsförsäkringen Utökat reseskydd ingår också

 • Avbeställningsskydd om du på grund av akut sjukdom måste avboka resan. Högsta ersättning är 45 000 kr per person. Läkarintyg krävs.
 • Ersättningsresa om du blir akut sjuk och inlagd på sjukhus under mer än halva antalet resdagar. Högsta ersättning är 45 000 kr per person.
 • Förseningsersättning om du eller din resväska inte kommer fram till resmålet i tid. Högsta ersättning är 3 000 kr per person respektive 2 000 kr per väska.
 • Resestartskydd om du påbörjat din resa till eller från Norden och på grund av en plötslig och oförutsedd händelse kommer försent och missar avgången. En sådan händelse är exempelvis ett hastigt uppkommet oväder eller en trafikolycka. Du får som högst 15 000 kr i ersättning för att ansluta dig till resan.
 •  Outnyttjad aktivitet om du blir sjuk eller skadar dig och inte kan delta vid en betald fysisk aktivitet under resan. Högsta ersättning är 10 000 kr per person.

Kontakta oss om du vill teckna tilläggsförsäkringen Utökat reseskydd.
För fullständig information om reseskyddet se villkoret för Villahem och Hemförsäkring.

Beställ resekort

  Namn

  Personnummer

  Epost

  Försäkringsnummer


  Inför utlandsresa

  Servicekortet intygar att du har reseskydd. Det är viktigt att ta med på resan. Om du inte har något servicekort sedan tidigare kan du beställa ett nytt genom att kontakta oss.

  Ditt EU-kort visar att du omfattas av svensk sjukförsäkring och ger rätt till akut sjukvård på din utlandsresa inom EU/EES och Schweiz. Kontakta Försäkringskassan i god tid innan resan för att få ditt EU-kort.

  Om du skall bila utomlands kräver vissa länder ett Grönt kort. Det är ett bevis på att du har trafikförsäkring i hemlandet. Kontakta ditt bilförsäkringsbolag för att beställa ett Grönt kort innan du åker.

  Tips och råd inför resan

  Tänk på

  Att inte packa bilen kvällen före avresan. En välfylld bil är alltid intressant för tjuven även om inga dyrbarheter är synliga.

  Att inte packa stöldbegärlig egendom i väskor du inte har uppsikt över utan behåll allt av värde i handbagaget. Lämnar du värdesaker på hotellrummet ska de alltid låsas in i säkerhetsbox eller resväska.

  Att inte resa iväg med stora summor pengar, utnyttja internationella bankkort och resecheckar. Försäkringsskyddet för pengar och värdehandlingar är mycket begränsat. Utnyttja hotellens förvaringsmöjligheter.

  Ta med

  Kontakta oss eller logga in på Mina sidor för att hämta ditt resekort.

  EU-kort. Kontakta Försäkringskassan innan resan så får du ett EU-kort som visar att du omfattas av svensk sjukförsäkring.

  UD har alltid aktuell information om vilka länder som svenska medborgare avråds från att besöka.

  Under utlandsvistelsen

  Att alltid göra en anmälan till den lokala polisen om du blir bestulen eller överfallen. Glöm inte att be om originalet av polisintyget.

  Att ta med servicekortet och EU-kortet vid läkarbesök och begär läkarintyg där det framgår diagnos och läkarens ordination. Glöm inte att spara kvitton på alla dina utlägg.

  Att svenska ambassader och konsulat alltid är beredda att hjälpa dig om du har råkat i svårigheter, exempelvis om ditt pass har kommit bort.

  SOS International

  Bra hjälp vid allvarlig skada utomlands

  Under nästan 40 år har SOS International varit nordiska försäkringsbolagens gemensamma larmcentral vid utlandsskador. En bra vän att lägga på minnet med andra ord. De erbjuder följande:

  ServiceMedicinsk assistansKontaktinformation

  24 timmar om dygnet

  27 språk

  30 000 samarbetspartners globalt

  Ambulanstransporter

  Kontakt med SOS-läkare

  Betalningsgaranti

  Krishjälp

  Hemtransport

  Kontakta SOS International vid svåra eller allvarliga skador. De har öppet dygnet runt och är försäkringsbranschens gemensamma serviceföretag.

  SOS International, Nitvej 6, DK-2000 Fredriksberg, Danmark

  Tfn 46-8-670 40 00, Fax 45-70 10 50 56