menu

0304-66 19 17, JOUR 0709-66 19 17

info@bohusassuransen.se

Fritidshusförsäkring

Fritidshusförsäkring

Fritidshusförsäkringen ger din sommarstuga och andra typer av fritidshus ett brett skydd mot skador, olyckor och stölder. Försäkringen gäller på den fastighet som anges i försäkringsbrevet.

Vad gäller försäkringen för?

  • Egendomsskydd om något skulle hända ditt hus eller dina ägodelar i fritidshuset
  • Ansvarsskydd om någon skulle kräva dig på skadestånd
  • Rättsskydd om du hamnar i en rättstvist och behöver anlita advokat
Förköpsinformation Produktfaktablad Villkor

Tilläggsförsäkringar

Bostadsrättsförsäkring

Bostadsrättsförsäkring är ett komplement till din befintliga hem-, villahem- eller fritidshusförsäkring och ger ett skydd för din bostadsrätt. Läs mer..

Allrisk byggnad

Allrisk Byggnad är ett komplement till din villa-, villahem- eller fritidshusförsäkring och gäller för skada på försäkrad byggnad och tomtmark genom plötslig och oförutsedd händelse som inte omfattas av grundförsäkringen. Läs mer..