menu

0304-66 19 17, JOUR 0709-66 19 17

info@bohusassuransen.se

Gårdsförsäkring

Gårdsförsäkring

Vår gårdsförsäkring är till för dig som har jordbruk eller hästverksamhet i mycket liten skala och för dig som bedriver skogsbruk i egen skog, även utan att äga ekonomibyggnader.

I gårdsförsäkringen ingår:

  •  Egendomsskydd – om något skulle hända dina gårdsbyggnader
  •  Ansvarsskydd – om någon skulle kräva dig på skadestånd
  •  Rättsskydd – om du behöver anlita advokat
  •  Krisskydd – om du får en personlig kris

 

Förköpsinformation Produktfaktablad Villkor
Din gårds säkerhet

Den egendom som gårdsförsäkringen skyddar är:

Gårdsbyggnader – Ekonomibyggnader och uthus inklusive den fasta utrustning och inredning som finns i dessa byggnader. Byggnaderna måste anges i försäkringsbrevet för att vara försäkrade.

Gårdens markanläggningar – Anläggningar som inte tillhör någon byggnad, till exempel vägar, broar, brunnar, pumpar, stängsel och paddock.

Gårdens lösegendom – Delas in i gårdslösöre, annans gårdslösöre, ritningar, arkivalier, pengar och värdehandlingar i verksamheten. Gårdslösöre är de saker du har för att kunna bedriva din verksamhet på gården. Till exempel maskiner, vagnar, redskap, utrustning till dessa, gårdens lantbruksdjur, foder till djuren, gårdens växtodlingsprodukter och obärgad gröda.

 

Säkerhet

Lantbrukets Brandskyddskommitté är ett samarbetsorgan mellan bland annat lantbruket, myndigheter och försäkringsbolagen med syfte att minska risken för brandskador och dess konsekvenser för dig och ditt lantbruksföretag. Genom att följa LBK:s rekommendationer uppfyller du gällande lagar, förordningar och försäkringsvillkor.

Mer information får du via www.lantbruketsbrandskydd.nu

Tilläggsförsäkringar

Skogsförsäkring Max

Skogsförsäkring Max är vår mest omfattande försäkringsprodukt anpassad och möjlig att teckna för den mindre skogsägaren. Läs mer

Skogsförsäkring Mer

Här presenterar vi översiktligt försäkringsskyddet för Skogsförsäkring Mer. Läs mer

Skogsförsäkring Bas

Här presenterar vi översiktligt försäkringsskyddet för Skogsförsäkring Bas. Läs mer

Biodlingsförsäkring

Vår biodlingsförsäkring är till för dig som bedriver biodlingsverksamhet. Läs mer