menu

0304-66 19 17, JOUR 0709-66 19 17

info@bohusassuransen.se

Hemförsäkring

Vad ingår i Hemförsäkringen?

En försäkringslösning för dig som hyr din bostad

  • Egendomsskydd Om något skulle hända dina ägodelar.
  • Ansvarsskydd Om någon skulle kräva dig på skadestånd.
  • Rättsskydd Ekonomisk hjälp om du behöver anlita advokat.
  • Överfallsskydd Ersättning vid misshandel.
  • Reseskydd Om något skulle hända dig eller dina ägodelar.
  • Allriskförsäkring Ersätter plötsliga och oförutsedda skador.
  • ID-stöldskydd Förebygger, upptäcker och begränsar identitetsstölder.
Förköpsinformation Produktfaktablad Villkor

Tilläggsförsäkringar

Allrisk för angivna värdeföremål

Allrisk för angivna värdeföremål är en tilläggsförsäkring för dina särskilt värdefulla saker som kan skadas eller förloras genom andra händelser än de som täcks av hemförsäkringen. Det är för de tillfällena allrisk-försäkringen finns. Den är ett komplement till din hem- eller villahemförsäkring. Läs mer..

Samlingar

Samlingar för din samling eller dina smycken och armbandsklockor som är värda lite mer, kan du med denna tilläggsförsäkring höja försäkringsbeloppet utöver vad som ingår i din hemförsäkring. Läs mer..

Privatolycksfall (nytecknas ej)

Privatolycksfall är en olycksfallsförsäkring under din fritid. Läs mer..

Utökat reseskydd

Utökat reseskydd är ett mer omfattande reseskydd än det som ingår i din hemförsäkring. Läs mer..

Hobbyverksamhet

Hobbyverksamhet är en tilläggsförsäkringen finns för dig som har en hobby – exempelvis hemslöjd, trädgårdsodling, jakt eller fiske. Läs mer..

Magasinerat lösöre

Försäkringen för magasinerat lösöre gäller för brand, stöld
och läckageskador. Läs mer..

Bostadsrättsförsäkring

Bostadsrättsförsäkring är ett komplement till din befintliga hem-, villahem- eller fritidshusförsäkring och ger ett skydd för din bostadsrätt. Läs mer..