menu

0304-66 19 17, JOUR 0709-66 19 17

info@bohusassuransen.se

Tilläggsförsäkringar

Allrisk lösegendom

Allrisk lösegendom är ett utökat skydd för dina saker och värdehandlingar. Läs mer..

Allrisk för angivna värdeföremål

Allrisk för angivna värdeföremål är en tilläggsförsäkring för dina särskilt värdefulla saker som kan skadas eller förloras genom andra händelser än de som täcks av hemförsäkringen. Det är för de tillfällena allrisk-försäkringen finns. Den är ett komplement till din hem- eller villahemförsäkring. Läs mer..

Samlingar

Samlingar för din samling eller dina smycken och armbandsklockor som är värda lite mer, kan du med denna tilläggsförsäkring höja försäkringsbeloppet utöver vad som ingår i din hemförsäkring. Läs mer..

Privatolycksfall (nytecknas ej)

Privatolycksfall är en olycksfallsförsäkring under din fritid. Läs mer..

Utökat reseskydd

Utökat reseskydd är ett mer omfattande reseskydd än det som ingår i din hemförsäkring. Läs mer..

Allrisk byggnad

Allrisk Byggnad är ett komplement till din villa-, villahem- eller fritidshusförsäkring och gäller för skada på försäkrad byggnad och tomtmark genom plötslig och oförutsedd händelse som inte omfattas av grundförsäkringen. Läs mer..

Hobbyverksamhet

Hobbyverksamhet är en tilläggsförsäkringen finns för dig som har en hobby – exempelvis hemslöjd, trädgårdsodling, jakt eller fiske. Läs mer..

Magasinerat lösöre

Försäkringen för magasinerat lösöre gäller för brand, stöld
och läckageskador. Läs mer..

Bostadsrättsförsäkring

Bostadsrättsförsäkring är ett komplement till din befintliga hem-, villahem- eller fritidshusförsäkring och ger ett skydd för din bostadsrätt. Läs mer..

Allriskförsäkring Gårdslösöre

Allriskförsäkringen gäller för skada eller förlust genom plötslig och oförutsedd händelse. Läs mer

Biodlingsförsäkring

Vår biodlingsförsäkring är till för dig som bedriver biodlingsverksamhet. Läs mer

Skogsförsäkring Bas

Här presenterar vi översiktligt försäkringsskyddet för Skogsförsäkring Bas. Läs mer

Skogsförsäkring Mer

Här presenterar vi översiktligt försäkringsskyddet för Skogsförsäkring Mer. Läs mer

Skogsförsäkring Max

Skogsförsäkring Max är vår mest omfattande försäkringsprodukt anpassad och möjlig att teckna för den mindre skogsägaren. Läs mer

Särskilda Gårdsbyggnader

Försäkringen ersätter de ökade kostnader som du kan få om du vill uppföra en byggnad med speciella material eller metoder. Läs mer

Maskinskadeförsäkring

Maskinskadeförsäkringen gäller för skador som sker plötsligt och oförutsett. Läs mer