menu

0304-66 19 17, JOUR 0709-66 19 17

info@bohusassuransen.se

Lantbruksförsäkring

Lantbruksförsäkring

Vår lantbruksförsäkring är en paketlösning för ditt lantbruksföretag och ger ett grundskydd som täcker en stor del av försäkringsbehovet.

I grundskyddet ingår:

  • Egendomsskydd – ersättning för bland annat byggnader, markanläggningar, inventarier, maskiner, produkter och ritningar.
  •  Driftsavbrottsskydd – ersättning för inkomstförluster som uppkommer genom en egendomsskada.
  •  Ansvarsskydd – skydd för din verksamhet om du får skadeståndskrav vid person- eller sakskador från utomstående.
  •  Rättsskydd – ersätter advokat-, rättegångs- och ombudskostnader vid tviste- och skattemål.
  •  Krisskydd – Ersättning och behandling hos psykolog vid olika typer av krissituationer.
  •  Tjänstereseförsäkring – Tjänstereseförsäkring ger ett grundläggande reseskydd när du reser på studie- eller inköpsresor i tjänsten.
Förköpsinformation Villkor
Din gårds säkerhet Krav på driftlarm reservelverk

Säkerhet

Lantbrukets Brandskyddskommitté är ett samarbetsorgan mellan bland annat lantbruket, myndigheter och försäkringsbolagen med syfte att minska risken för brandskador och dess konsekvenser för dig och ditt lantbruksföretag. Genom att följa LBK:s rekommendationer uppfyller du gällande lagar, förordningar och försäkringsvillkor. Mer information får du via www.lantbruketsbrandskydd.nu

Tilläggsförsäkringar

Skogsförsäkring Bas

Här presenterar vi översiktligt försäkringsskyddet
för Skogsförsäkring Bas. Läs mer

Skogsförsäkring Mer

Här presenterar vi översiktligt försäkringsskyddet
för Skogsförsäkring Mer. Läs mer

Skogsförsäkring Max

Skogsförsäkring Max är vår mest omfattande försäkringsprodukt anpassad och möjlig att teckna för den mindre skogsägaren. Läs mer

Maskinskadeförsäkring

Maskinskadeförsäkringen gäller för skador som sker plötsligt och oförutsett. Läs mer