menu

0304-66 19 17, JOUR 0709-66 19 17

info@bohusassuransen.se

Villaförsäkring

Försäkra ditt hus,
dina saker och dig själv

Med villahemförsäkringen får du en kombination av en villaförsäkring och hemförsäkring. Den fungerar som en vanlig hemförsäkring, men gäller också för skador på själva huset och tomten det står på.

Hyr du din bostad ska du ha en hemförsäkring och om du bor i en bostadsrätt ska du ha en bostadsrättsförsäkring.

Villaförsäkring

– Försäkring bara för byggnaden

Villaförsäkringen ersätter skador som sker på själva byggnaden och den tomt som huset är byggt på.

Vad ersätter försäkringen?

 • inbrott
 • bränder
 • vattenskador
 • storm- och blixtskador
 • översvämningsskador
 • skador på hushållsmaskiner och installationer
Förköpsinformation Produktfaktablad

Tilläggsförsäkringar

Allrisk lösegendom

Allrisk lösegendom är ett utökat skydd för dina saker och värdehandlingar. Läs mer..

Privatolycksfall (nytecknas ej)

Privatolycksfall är en olycksfallsförsäkring under din fritid. Läs mer..

Allrisk byggnad

Allrisk Byggnad är ett komplement till din villa-, villahem- eller fritidshusförsäkring och gäller för skada på försäkrad byggnad och tomtmark genom plötslig och oförutsedd händelse som inte omfattas av grundförsäkringen. Läs mer..

Magasinerat lösöre

Försäkringen för magasinerat lösöre gäller för brand, stöld
och läckageskador. Läs mer..


Villahemförsäkring

– Fungerar som en vanlig hemförsäkring men gäller också för skador på själva huset och tomten det står på.

Vad gäller försäkringen för?

 • Egendomsskydd om något skulle hända ditt hus eller dina ägodelar
 • Ansvarsskydd om någon skulle kräva dig på skadestånd
 • Rättsskydd om du hamnar i en rättstvist och behöver anlita advokat
 • Överfallsskydd om du råkar ut för misshandel
 • Reseskydd om något skulle hända dig eller dina ägodelar på resan.
 • för plötsliga och oförutsedda skador – allrisk lösegendom
Förköpsinformation Villkor Produktfaktablad

Tilläggsförsäkringar

Allrisk för angivna värdeföremål

Allrisk för angivna värdeföremål är en tilläggsförsäkring för dina särskilt värdefulla saker som kan skadas eller förloras genom andra händelser än de som täcks av hemförsäkringen. Det är för de tillfällena allrisk-försäkringen finns. Den är ett komplement till din hem- eller villahemförsäkring. Läs mer..

Samlingar

Samlingar för din samling eller dina smycken och armbandsklockor som är värda lite mer, kan du med denna tilläggsförsäkring höja försäkringsbeloppet utöver vad som ingår i din hemförsäkring. Läs mer..

Privatolycksfall (nytecknas ej)

Privatolycksfall är en olycksfallsförsäkring under din fritid. Läs mer..

Utökat reseskydd

Utökat reseskydd är ett mer omfattande reseskydd än det som ingår i din hemförsäkring. Läs mer..

Allrisk byggnad

Allrisk Byggnad är ett komplement till din villa-, villahem- eller fritidshusförsäkring och gäller för skada på försäkrad byggnad och tomtmark genom plötslig och oförutsedd händelse som inte omfattas av grundförsäkringen. Läs mer..

Hobbyverksamhet

Hobbyverksamhet är en tilläggsförsäkringen finns för dig som har en hobby – exempelvis hemslöjd, trädgårdsodling, jakt eller fiske. Läs mer..

Magasinerat lösöre

Försäkringen för magasinerat lösöre gäller för brand, stöld
och läckageskador. Läs mer..

Bostadsrättsförsäkring

Bostadsrättsförsäkring är ett komplement till din befintliga hem-, villahem- eller fritidshusförsäkring och ger ett skydd för din bostadsrätt. Läs mer..