menu

0304-66 19 17, JOUR 0709-66 19 17

info@bohusassuransen.se

Länkar

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän samarbetspartner och försäkringsgivare för vissa delar av våra försäkringar.

Försäkringskassan här kan du beställa eu-kortet inför resa i eu-land.

SOS international här kan du läsa om något allvarligt händer dig på din utlandsresa.

Nomor AB kontaktar du om du upptäcker bostadsohyra.

UD Länder som UD avråder från att resa till.

Tjörns kommuns hemsida.

Konsumenternas försäkringsbyrå En självständig rådgivningsbyrå som kostnadsfritt kan ge råd och upplysningar.

Boverket Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende.

Byggkeramikrådet Branschorganisation för kakel, klinker och plattsättning.

Polisen om du vill anmäla inbrott eller stöld, telefon 114 14.

Tjörns Sparbank försäkringsombud och vår bank.

Säker Vatten branschregler säker vatteninstallation.