menu

0304-66 19 17, JOUR 0709-66 19 17

info@bohusassuransen.se

Allmänt skadeformulär

Skadeanmälan – övriga skador

  Vad har drabbat dig?

  Försäkringstagare - för- och efternamn
  Försäkringsnummer
  Namn på skadedrabbad
  Födelsenummer - skadedrabbad
  Gatuadress
  Telefon dagtid
  Postnummer
  Ort
  Epost
  Datum när skadan inträffade
  Bankkontonummer inkl clearingnummer
  Bank

  Beskriv händelse

  Vad har skadats?
  Inköpsdatum ååååmmdd
  Ersättningsanspråk
  Finns annan försäkring?
  JaNej
  Vilket försäkringsbolag

  Lägg till fil/er att skicka: (max 3MB)