menu

0304-66 19 17, JOUR 0709-66 19 17

info@bohusassuransen.se

Nyheter

Årsmöte

posted in Nyheter by

Delägare i Bohusassuransen Försäkringsbolag Ömsesidigt kallas till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 5 maj 2020 i bolagets samlingslokal, Svanvik 510, Hjälteby.

Sedvanliga ärenden enligt bolagsordningen. Anmäl ditt deltagande senast den 4 maj på tel. 0304-661917 eller via info@bohusassuransen.se.

Med anledning av Coronaviruset måste vi i år begränsa deltagarantalet. Du kan genom fullmakt tillåta någon annan delägare att företräda dig vid stämman. Kontakta oss om du vill lämna en fullmakt.

Välkommen!

06 apr, 20