menu

0304-66 19 17, JOUR 0709-66 19 17

info@bohusassuransen.se

Category : Nyheter

Posts under "Nyheter" category

Skadedjur

posted in Nyheter by

Om du upptäcker bostadsohyra eller skadedjur i huset ska du genast kontakta saneringsföretaget Nomor AB på telefonnummer 0771-122 300 eller via internet www.nomor.se. Uppge ditt försäkringsnummer.

read the rest

28 jun, 23

Årsmöte

posted in Nyheter by

Delägare i Bohusassuransen Försäkringsbolag Ömsesidigt kallas till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 9 maj kl. 18:00 i bolagets samlingslokal Svanvik 510. Anmälan om deltagande görs via  info@bohusassuransen.se eller 0304-661917 senast...

read the rest

05 apr, 23

Fler betalningsalternativ

posted in Nyheter by

Efter den 1 januari 2023 kan du betala via e-faktura och få ditt försäkringsbrev digitalt i din internetbank. Du ansluter dig i din internetbank genom att söka fram Bohusassuransen...

read the rest

22 nov, 22

Solceller

posted in Nyheter by

Har du som vi installerat solceller på din byggnad vill vi gärna veta det. Solcellsinstallationer omfattas av din villaförsäkring hos oss om det är du som är ägare. Det...

read the rest

10 nov, 22