menu

0304-66 19 17, JOUR 0709-66 19 17

info@bohusassuransen.se

Nyheter

Skydd mot översvämning vid skyfall

posted in Nyheter by

Många ställen i Sverige drabbas just nu av kraftiga skyfall med höga flöden.

I ett förändrat klimat ökar risken för kraftiga skyfall, som i sin tur kan leda till översvämningar. Tränger vatten in i huset och det blir översvämning i källaren kan dina saker skadas, men det finns enkla sätt att skydda sig.

Skydda dig mot översvämning

 • Det blir lätt översvämning i källare – ställ upp sådant som står på golvet på hyllor eller flytta det till vindsförråd.
 • Rensa dina hängrännor, stuprör och dagvattenbrunnar.
 • Kontrollera taket för att se att plåtar och takpannor är hela och sitter på plats.
 • Golvbrunnar kan ställa till problem om du inte har backventiler – se till att ha filtar och något tungt att ställa ovanpå för att stoppa vatten från att komma in.
 • Se till att marken runt ditt hus lutar bort från huset och att kantstenar på gatan inte saknas så att rännstensvattnet rinner in mot ditt hus.
 • Flytta på bilen om den står på en plats som är placerad lågt.

Om vatten redan tränger in i huset

 • Bryt strömmen eftersom vattnet kan vara strömförande.
 • Försök avleda vattnet genom att göra ett enkelt dike.
 • Täta ventiler och andra öppningar
 • Om vattnet kommer in via golvbrunnarna – tryck in en filt eller handduk i brunnen och lägg en rejäl tyngd på minst tio kilo ovanpå.
 • Torka, pumpa eller ös ut vatten så fort som möjligt.
 • Kontakta Räddningstjänsten om läget blir för besvärligt.

Är huset skadat av vatten?

 • Hyr eller köp en avfuktare och ställ den i de fuktskadade utrymmena så fort som möjligt. Spara alla kvitton.
 • Dokumentera skadorna efter översvämningen, ta foto eller filma.
 • Släng ingenting innan du har kontaktat oss och fått besked om hur du ska göra.
 • Var noga med att tvätta dig och göra rent allt som varit i kontakt med översvämmat vatten.

Så här gäller din försäkring vid översvämning

Villa- eller fritidshusförsäkring gäller om dina saker skadas vid ett skyfall om det rinner in vatten genom fönster, dörrar och ventiler eller om vatten tränger upp genom avloppsledning inomhus.

Du kan också få ersättning för merkostnader för annat boende om din bostad förstörs av översvämningsskadan.

16 jul, 24