menu

0304-66 19 17, JOUR 0709-66 19 17

info@bohusassuransen.se

Nyheter

Minska risken för frysskador

posted in Nyheter by

Frysskador är vanliga i dåligt isolerade hus. Det leder alltför ofta till sönderfrusna vattenledningar med vattenskador som följd. Var extra vaksam om du bor i en villa där rören ligger oskyddade eller om rören ligger i en yttervägg med dålig isolering. Att sänka värmen i huset inför långresor på vintern ökar också risken för att rören fryser sönder.

Det går att förebygga frysskador

  • I träbjälklag, ytterväggar eller vindsbjälklag ska rören ligga på den sida av isoleringen som är mot bostaden ”den varma sidan”. Om du inte kan se vattenledningarna och är osäker på om de kan bli utsatta för kyla bör du kontakta en VVS-installatör för råd.
  • När du är ute och reser; stäng av vattnet och ordna med tillsyn. Det är extra viktigt vid risk för köldknäppar.
  • Se till att temperaturen aldrig understiger 15 grader i utrymmen där det finns vattenledningar.
  • Det enklaste sättet att minimera energiförlusterna är att tilläggsisolera och täta dörrar och fönster vid ombyggnad.
  • Även små åtgärder som att dra för gardiner och persienner hjälper till att hålla kvar värmen i huset.

Produkter för att minska risken för frysskador

  • Värmekabel

Värmekabel, eller fryskabel, är till för att vattenledningarna inte ska frysa. De kan användas både inuti vattenrör och utanpå. Värmekabeln gör så att rören inte fryser sönder om det blir sträng kyla eller om ytterväggarna är dåligt isolerade.

  • Frostvakt

Med frostvakt menar man vanligtvis ett litet element som kan användas i mindre utrymmen för att undvika frost och minusgrader. En termostat styr frostvakten och du väljer själv vid vilken temperatur som frostvakten ska slå av och på.

  • Temperaturlarm

Ett temperaturlarm övervakar både temperatur och strömförsörjningen i ditt hus. Varnar via SMS vid temperaturfall eller strömavbrott.

22 nov, 21