menu

0304-66 19 17, JOUR 0709-66 19 17

info@bohusassuransen.se

Nyheter

I vår hemförsäkring ingår nu id-stöldskydd

posted in Nyheter by

Id-stöldskyddet förebygger, upptäcker och begränsar identitetsstölder. Om någon obehörig skulle komma över och använda dina person- eller inloggningsuppgifter, och använda dem för olika former av bedrägeri, så hjälper vi dig. Du behöver bara ringa 0771-18 10 10, där svarar vår samarbetspartner Affinion International.

Förebygga – du kan ringa och få tips om hur de kan förebygga identitetskapning.
Upptäcka – Affinion hjälper till att kartlägga om en identitetsstöld ägt rum och vidtar nödvändiga åtgärder samt upplyser dig om vad du bör göra.
Begränsa – vid en identitetsstöld hjälper de till att begränsa konsekvenserna och förebygga ekonomisk förlust. Exempel på sådana åtgärder är:

  • Anmäla identitetsstölden till polisen
  • Tillbakavisa obefogade betalningskrav
  • Registrera en bedrägerispärr
  • Se till att oriktiga anmärkningar i kreditupplysningsdatabaser raderas
  • Överklaga beslut om du råkat ut för lagfartskapning

Om du hamnar i en rättstvist till följd av identitetsstölden kan i vissa fall rättsskyddet i hemförsäkringen ersätta ombuds- och rättegångskostnader med upp till 200 000 kronor. Självrisken i rättsskyddsförsäkringen är 20 procent.

Id-skyddet ingår från och med 1 januari 2016 och är en kostnadsfri uppdatering i vår hemförsäkring.

På Stöldskyddsföreningens webbplats finns fler råd för att minimera riskerna för id-stöld. Där finns även telefonnummer som är viktiga att ha om du drabbas, bland annat till de olika kreditupplysningsföretagen där du spärrar ditt personnummer.

Stöldskyddsföreningen

12 jan, 16