menu

0304-66 19 17, JOUR 0709-66 19 17

info@bohusassuransen.se

Nyheter

Nu startar högsäsongen för båttjuvar

posted in Nyheter by

Stöld av båtar och motorer är ett problem som har växt sig allt större de senaste åren, speciellt längs med Bohuskusten. Här får du några råd om vad du själv som båtägare kan göra för att skydda din båt på bästa sätt.

Förvara motorn säkert. Idag har det blivit allt mer vanligt att stölder av båtar och motorer utförs av yrkeskriminella ligor som planerar och förbereder sig grundligt. Oftast slår de till efter båtsäsongens slut och under vinterförvaringen. Se därför till att ta av utombordsmotorn, drev till inombordsmotorn och annan dyrbar utrustning och förvara inlåst, minst mellan 1 november och 31 mars.

Använd rätt lås. Ett bra lås och kätting kan vara skillnaden mellan en totalstöld och att tjuven ger upp. Tänk på att använda bygel, kätting och hänglås som är av minst låsklass tre och som är godkända av Svenska Stöldskyddsföreningen. Se även till att båtens stävögla är av motsvarande klass som stöldskyddet. Om stävöglan inte är härdad är den relativt enkel för tjuven att kapa av, använd då båtens pollare eller en egen låsögla istället.

Stöldsamverka med grannar. Fotografera båten och motorn och skriv upp motor- och skrovnummer. Lägg även märke till okända som befinner sig i hamnområdet och notera registreringsnummer, bilmodell eller personliga karaktärsdrag som kan hjälpa polis att identifiera misstänkta. Om du själv inte kan ha uppsikt över båten – ta hjälp av grannar och vänner. Se till att byta kontaktuppgifter med dina båtgrannar – samverka och hjälp varandra att titta till era båtar!

Använd spårsändare. En spårsändare fästs på båten eller motorn och kopplas till din mobiltelefon. Om båten eller motorn flyttas får du ett larm med positionen på en karta. Man kan även förbättra spårbarheten genom att använda sig av märkningen Securmark. Hos oss har du möjlighet att få reducerad självrisk vid eventuell stöld om du använder dig av ovannämnd spårutrustning.

Se länken nedan om du vill läsa mer om stöldförebyggande åtgärder för båtar:

Polisens Hemsida

21 sep, 21