menu

0304-66 19 17, JOUR 0709-66 19 17

info@bohusassuransen.se

Blog

Skadedjur

posted in Nyheter by

Om du upptäcker bostadsohyra eller skadedjur i huset ska du genast kontakta saneringsföretaget Nomor AB på telefonnummer 0771-122 300 eller via internet www.nomor.se. Uppge ditt försäkringsnummer.  

read the rest

02 jul, 21

Årsmöte

posted in Nyheter by

Delägare i Bohusassuransen Försäkringsbolag Ömsesidigt kallas till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 27 april kl. 18:00. På grund av rådande restriktioner kommer bolagsstämman att hållas digitalt via Teams. Anmälan om...

read the rest

30 mar, 21