menu

0304-66 19 17, JOUR 0709-66 19 17

info@bohusassuransen.se

Blog

Skadedjur

posted in Nyheter by

Om du upptäcker bostadsohyra eller skadedjur i huset ska du genast kontakta saneringsföretaget Nomor AB på telefonnummer 0771-122 300 eller via internet www.nomor.se. Uppge ditt försäkringsnummer.  

read the rest

02 jun, 22

Årsmöte

posted in Nyheter by

Delägare i Bohusassuransen Försäkringsbolag Ömsesidigt kallas till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 20 april kl. 18:00 i bolagets samlingslokal Svanvik 510. Anmälan om deltagande görs via e-post till info@bohusassuransen.se senast...

read the rest

21 mar, 22