menu

0304-66 19 17, JOUR 0709-66 19 17

info@bohusassuransen.se

Nyheter

Tips för en härlig säsong i fritidshuset

posted in Nyheter by

Våren har kommit och många tar säsongens första tripp till sina fritidshus. Om vattnet varit avstängt under vintern är det viktigt att ha bra tillsyn när man släpper på det igen. Lyssna efter läckageljud och kontrollera att inga synliga vattenläckage finns.

Några vårtips vid öppning av ditt fritidshus:

  • Rensa hängrännor och rensgaller på stuprören, skräp och löv samlas ofta där under vintern.
  • Se till att avrinningen från huset är i funktion.
  • Rensa dräneringsbrunnar om sådana finns.
  • Har du utkastare på fasaden? Kontrollera att denna inte frusit sönder.
  • Kontrollera ledningar och andra vatteninstallationer inomhus för att undvika läckage när du släpper på vattnet.
  • Kontrollera så att slangar till diskmaskin eller tvättmaskin inte fått skador av gnagare som råttor eller möss.
12 maj, 20