menu

0304-66 19 17, JOUR 0709-66 19 17

info@bohusassuransen.se

Nyheter

Undvik skador i ditt fritidshus

posted in Nyheter by

Vinter betyder stor risk för frost- och vattenskador i vinterstängda fritidshus. Men du som fritidshusägare kan enkelt skydda ditt hus inför vintern och undvika skador.

Vatten i ledningarna kan orsaka frostskador som sedan leder till vattenskador och som blir både dyrbara och besvärliga för husägaren. Många skador uppkommer som en följd av att husägaren inte har tappat ur vattensystemen i huset eller att man har haft för låg temperatur inomhus. Ibland upptäcks inte skadan förrän efter lång tid då vattnet hunnit göra stor skada i huset.

Många gånger hade en enkel åtgärd som ett påslaget element kunnat förhindra skadorna. Och nu är det hög tid för den som har fritidshus att skydda det inför vintern.

Om du använder huset på vintern och har vatten kvar i ledningarna måste du låta huset vara uppvärmt för att undvika att vattenledningar och toaletter fryser sönder. Om huset inte används ska man dock stänga av vattnet och tömma ledningarna. Det behövs inte många timmars strömavbrott för att det ska uppstå en vattenskada om det finns vatten kvar i ledningarna.

Goda råd för att undvika vattenskador och andra skador i fritidshuset på vintern

Inomhus

 • Stäng av vattnet och töm vattensystemet. Viktigt att alla rörledningar är tomma.
 • Töm varmvattenberedaren och pumpar, spola wc-stolen så att vattenbehållaren töms.
 • Häll frysskyddsvätska i alla vattenlås, golvbrunnar och wc-stol.
 • Om det finns vatten kvar i ledningarna bör huset vara uppvärmt till minst 15 grader.
 • Öppna alla innerdörrar inklusive luckorna till diskbänkskåpet, för att få värmen att cirkulera.
 • Ordna med regelbunden tillsyn av ditt fritidshus, det är extra viktigt vid köldknäppar eller kraftigt snöfall.
 • Öppna husets dragventiler så att luften kan cirkulera.
 • Dra ut sladdar till elektriska apparater.

Utomhus

 • Förstärk altantaket underifrån med extra reglar och stöttor för att klara stora snömängder.
 • Rensa hängrännor från löv och skräp.
 • Täck skorstenen så att det inte snöar in.
 • Led bort dagvattnet från huset genom att koppla på en plastslang på 3-10 meter.
 • Stäng alla fönster och kontrollera att alla lås fungerar.
 • Ta in vattenslangar och elkablar.

Källa: Länsförsäkringar Göteborg & Bohuslän

10 nov, 20